Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej

BDO wytwarzanie odpadów. Firmy te są prawnie zobowiązane do zgłaszania wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów. Obejmuje to zarówno r

Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej kobize raport

Aby każda firma wywiązała się ze

Obowiązkiem każdej firmy w zakresie ochrony środowiska jest ważny obowiązek. Aby każda firma wywiązała się ze swoich obowiązków, musi zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów. Firmy te są prawnie zobowiązane do zgłaszania wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów. Obejmuje to zarówno r