Prawnik prawnikowi nie równy

to samo dotyczy również radcy prawnego. Pełne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego posiada osoba, która została wpisana na listę radców prawnych przez okrę

Prawnik prawnikowi nie równy prawnik zamówienia publiczne rybnik

Wymagania zawodowe posiadane przez radcę prawnego


Praca w jakimkolwiek zawodzie prawniczym wymaga specjalnych kwalifikacji oraz spełniania określonych wymagań, więc to samo dotyczy również radcy prawnego. Pełne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego posiada osoba, która została wpisana na listę radców prawnych przez okrę